Xương khớp

Cây cỏ xước thần dược xương khớp
Đăng ngày 25-04-2015 09:56:00 AM
Giá : 80.000 VND
Để dùng làm thuốc, người ta nhổ toàn cây (liền cả rễ), rửa sạch, thái ngắn, dùng tươi hoặc phơi khô dùng dần

 


Hoàng Cất