Thanh lý-Máy móc-điện tử

máy thay võ xe
Đăng ngày 06-05-2015 10:38:53 AM
Giá : Liên hệ
máy thay võ xe nhạp từ nhật về hoạt động tốt

máy thay GAS xe moto
Đăng ngày 06-05-2015 10:33:00 AM
Giá : Liên hệ
máy thay gas xe

máy nâng xe
Đăng ngày 06-05-2015 10:27:00 AM
Giá : Liên hệ
Máy nâng xe nhập từ nhật về hoạc động tốt

máy bom hơi
Đăng ngày 06-05-2015 10:19:57 AM
Giá : Liên hệ
Máy bom hơi cũ 2 ngựa

máy bom hơi
Đăng ngày 06-05-2015 10:07:00 AM
Giá : Liên hệ
Máy cũ qua sử dụng,nhập trực từ nhật về máy hoạc động tốt.

 


Hoàng Cất